مسعود - نازنین ؛ منشی&zwnj_مو تو حموم خونم می&zwnj_کنم